ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพิ่มพลังความจำแบบอัจฉริยะ

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เสริมสร้างความฉลาด และพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วย 150 ตรรกะพัฒนา IQ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นโดย philip carter และ ken russell สองผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นแบบทดสอบวัดระดับไอคิวจากองค์การเมนซ่า สมาคมอัจฉริยะระดับโลก อัจฉริยะอย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จดจำ ความรู้และประสบการณ์ แล้วนำมาร้อยเรียงต่อยอดให้กลายเป็นสุดยอดทฤษฎีสัมพันธภาพอันยิ่งใหญ่ ความจำอันยอดเยี่ยม จะช่วยให้คุณ จำคำ ความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ สั่งสมไว้เป็น วัตถุชั้นดี ที่เป็นเชื้อเพลิง ผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จในการเรียน การทำงาน และในทุกๆ เรื่องของชีวิต คุณเองก็มีสุดยอดความจำแบบอัจฉริยะได้ ด้วยสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มพลังความจำแบบอัจฉริยะในหนังสือเล่มนี้