ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำสอนสุดท้าย

หมวดหลัก: 100 ปรัชญา จิตวิทยา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมคำสอนที่ดีที่สุด ของ ดร. สตีเฟ่น อาร์. โควีย์ ผู้ทรงอิทธิพลต่อคนทั่วโลก! ครอบคลุมสิ่งสำคัญทุกเรื่องในชีวิต กลั่นกรองเฉพาะ หัวใจ ของหนังสือทุกเล่มที่ขายดีตลอดกาล รวมถึงในวาระโอกาสต่างๆ ที่ไม่เคยถูกรวบรวม หรือมีในหนังสือเล่มใด!