ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ฉลาดได้อีก!

หมวด : 150-170 จิตวิทยา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : วิศวกรนาซ่า ผู้เข้าถึงความรู้ใหม่ จะเปิดมุมมองชีวิต ให้คุณรู้ว่า การใช้ชีวิตที่ "ชาญฉลาด" เขาทำกันอย่างไร ฉลาดได้อีก! เป็นหนังสือที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบมหาความรู้หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือ ฉลาดได้อีก! เล่มนี้ เนื้อหาภายในจะกล่าวถึงแหล่งความรู้ที่ทุกคนมองข้าม แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของความฉลาดซึ่งแท้จริงความลับของความฉลาด ได้ซ่อนอยู่ภายในตัวและสิ่งรอบตัวของเราเอง ดังที่ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เคยได้ใช้มาตั้งแต่อดีต ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า จนถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเคย ได้ใช้มาแล้ว จนเป็นที่มาของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ความฉลาดที่คุณจะได้รับในหนังสือเล่มนี้ เป็นความรู้ที่ผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรม ผนวกแนวคิดที่ไม่ธรรมดาของ ดร. วรภัทร์ จะทำให้คุณ.... ฉลาดในการมองโลก! ฉลาดในการมองคน! ฉลาดในความคิด! ฉลาดในการใช้ชีวิต! ฉลาดในการเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง! สามารถต่อยอดความรู้ที่คุณมีอยู่ให้สูงขึ้นไปอีก นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญเป็นความฉลาดที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดจะทำให้คุณ ฉลาดได้อีก! หาคำตอบความฉลาดที่คุณคาดไม่ถึง....ได้ในหนังสือเล่มนี้