ข้อมูล eBook

ชื่อ: 20 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับ 20 แนวคิดที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของคุณ ผู้เขียนจะมาบอกให้คุณทราบว่าคุณต้องออกไปทำสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น และทำในสิ่งที่คุณต้องการทำ เพราะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ "คุณก็จะทำได้" กว่า 20 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง จะช่วยจุดประกายใ้ห้คุณได้เริ่มต้นที่จะเดินทางตามเป้า หากคุณเป็นอีกคนที่อยากประสบความสำเร็จ คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้