ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาการพูดครองใจคน ครองโลกได้

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "จิตวิทยาการพูด ครองใจคน ครองโลกได้" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพูดแบบเนื้อๆ เน้นๆ ชี้ทุกประเด็น เล่นทุกสถานการณ์ ครอบคลุมทุกการพูดที่เจอได้ทั้งในชีวิตประจำวัน โอกาสสำคัญ และโอกาสพิเศษ แล้วคุณจะรู้ว่า คุณเองก็ครองโลกได้ด้วยการพูด