ข้อมูล eBook

ชื่อ: 1,000 วันสร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

การสร้างสรรค์เด็กอัจฉริยะแนวทางใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ไอคิว ยังรวมถึงการพัฒนาดานจิตใจควบคู่ไปด้วย เด็กฉลาดจะต้องเรียนรู้ความเอื้ออาทรต่อเพื่อมนุษย์ ความเข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน เด็กจะไปสู่ความเป็นเลิศและดีได้จำต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมองหลายๆ ด้าน หนังสือ "1000 วัน สร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ" เล่มนี้ เป็นแนวทางหรือคู่มือในการเลี้ยงลูก การเรียนรู้พัฒนาการของลูกน้อย รับทราบปัญหาในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาวิธีการรับมือและวิธีการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง หากคุณต้องการสร้างพัฒนาการทางความฉลาดให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!