ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปรัชญาชีวิตในวาทะสามก๊ก

หมวดหลัก: 180-190 ปรัชญาสมัยโบราณ

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

หนังสือ "ปรัชญาชีวิตในวาทะสามก๊ก" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำคมจากงานแปลของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แล้วนำมาจัดแยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รักชาติ รักแผ่นดิน กล้าหาญ ชาญชัย นายเจ้า บ่าวใช้ ผู้นำ บริหารคน การบริหารบ้านเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน หลายคำคมสามารถก้าวข้ามผ่านเวลาระหว่างยุคสมัยหนึ่ง สู่อีกยุคสมัยหนึ่ง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี