ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการใช้คนให้ทำงาน ความสำเร็จของเล่าปี มีดีที่ใช้คน

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพราะความอ่อนน้อม ไหว้ผู้คนนั้นแผ่นดิน จึงทำการใหญ่สำเร็จ เล่าปี่...ไม่เคยทิ้งใคร จริงใจกับทุกคน มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน