ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้นำสมองใคร ๆ ก็เป็นได้

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวสนุก ๆ พร้อมความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง สอดแทรกด้วยทฤษฎีการเป็นผู้นำสมองจากแหล่งความรู้ระดับโลกและประการณ์การทำงานกับองค์กรนับร้อยแห่งในเมืองไทย แถมท้ายแต่ละบทด้วยเครื่องมือประกอบให้คุณนำไปฝึกใช้ได้ในชีวิตจริง Brain-Based Leadership คือกุญแจดอกใหม่แห่งการพัฒนาที่ผู้นำทั่วโลกให้ความสนใจ เพื่อชีวิตที่ งานได้ผล คนเป็นสุข