ข้อมูล eBook

ชื่อ: BRINK ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ความสุขอยู่ไม่ไกล" แต่เราจะมีวิธีคิด วิธีมองอย่างให้เห็นความสุขอยู่รายล้อมรอบตัวเรา และนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราต้องมีประสบการณ์มากมายขนาดไหน หรือต้องอายุเยอะจนผมเปลี่ยนสี หรือมีเงินเป็นกอบเป็นกำ หรือประสบความสำเร็จอยู่บนยอดเขาสูงสุด เพียงแค่เราต้องจัดการกับความทุกข์ให้เป็น และเข้าใจมัน เพราะความบังเอิญเป็นเหตุให้ต้องพบเจอทั้งเรื่องดีและร้าย สุขและทุกข์ แต่เราพลิกมุมคิด เปลี่ยนมุมมอง ปรับสายตาให้กว้าง มองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มากกว่าเดิม จาก 20 เรื่องเล่าในชีวิตประจำวัน ทั้งฮาปนขำ ที่จะทำให้คุณมองทุกสิ่งรอบตัวอย่างสุขใจ