ข้อมูล eBook

ชื่อ: IQ AND APTITUDE TESTS ไอคิว และแบบทดสอบความถนัด

หมวดหลัก: 150-170 จิตวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แบบทดสอบความถนัด ออกแบบมาเพื่อวัดศักยภาพสู่ความสำเร็จของคุณ ขณะที่แบบทดสอบไอคิวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อวัดเชาวน์ปัญญา ปัจจุบันคุณอาจต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งสองประเภทมากขึ้น ทั้งในการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และในกระบวนการประเมินผล ไอคิว และแบบทดสอบความถนัด ประกอบด้วยคำถามใหม่ถอดด้ามถึง 350 ข้อ พร้อมคำตอบ คำอธิบายและข้อแนะนำง่ายๆ เพื่อประเมิณผลการทอสอบของคุณ คำถามในแบบทอสอบนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคำ ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข หากคุณต้องทำการทดสอบความถนัดหรือไอคิว หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ายิ่ง และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะเรื่องคำ ตัวเลข และการใช้เหตุผลทางมิติอีกด้วย