ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับเสริมดวงดีให้ชีวิต

หมวดหลัก: 130 จิตวิทยานามธรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

...ชีวิตคนเรา จะมีขึ้นๆลงๆ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เหมือน ๆ กัน เพราะสังคมรอบข้างมีปัญหามากมายหลั่งไหลกระทบมาถึงตัวเรา ทั้งเรื่องในบ้านนอกบ้านหลากหลายจนเกิดทุกข์เดือดร้อนกันถ้วนหน้า คนที่กำลังเดือดร้อนด้วยเหตุเภทภัยต่างๆต้องการความเหลือ แต่ก่อนจะขอให้ใครมาช่วย...เราต้องช่วยตัวเองก่อน...