ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา

หมวดหลัก: 650 การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทุนมนุษย์หรือ Human Capital คำที่บางคนอาจไม่เคยได้ยิน หลายคนเคยได้ยิน แต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร จึงทำให้คำๆนี้ กลายเป็นของขลังที่จับต้องได้ยาก หนังสือเล่มนี้จะทำความเข้าใจในเรื่องของทุนมนุษย์ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง และไม่ใช่ของขลังที่จับต้องได้ยาก สำหรับท่านอีกต่อไป