ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น

หมวดหลัก: 330 เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

หนังสือที่อธิบายถึงระบบการเงินของญี่ปุ่นให้แก่ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เกิดความสนใจแก่บรรดาผู้อ่านทั่วโลก โดย Yoshio Suzuki นำเอาผลงานที่เขาได้ทำในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารชาติญี่ปุ่น และภาพกว้างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่นำเอาทฤษฎีทางการเงินทั่วไป และคุ้นเคยอย่างดีกับสถาบันการเงินและธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ