ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น

หมวด : 330 เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่อธิบายถึงระบบการเงินของญี่ปุ่นให้แก่ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เกิดความสนใจแก่บรรดาผู้อ่านทั่วโลก โดย Yoshio Suzuki นำเอาผลงานที่เขาได้ทำในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารชาติญี่ปุ่น และภาพกว้างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่นำเอาทฤษฎีทางการเงินทั่วไป และคุ้นเคยอย่างดีกับสถาบันการเงินและธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ