ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การเงินและการธนาคารในประเทศไทย

หมวด : 330 เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือที่ให้สาระเกี่ยวกับระบบและการทำงานของการเงินและการธนาคารในประเทศไทย โดยการถ่ายทอดจากความรู้จากการศึกษา และประสบการณ์จากการทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของผู้เขียน รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเงิน ตั้งแต่สมัยคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากการบรรยายให้เห็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศไทย และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่างๆ แล้ว ยังกล่าวถึงการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการปฏิบัติกับทฤษฎี และหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศอีกด้วย