ข้อมูล eBook

ชื่อ: การประถมศึกษาในชนบทไทย

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยการประถมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร สำคัญต่อปัญหาสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม