ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การประถมศึกษาในชนบทไทย

หมวด : 370 การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยการประถมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร สำคัญต่อปัญหาสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม