ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ

หมวดหลัก: 340 กฎหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ คือ รัฐธรรมนูญกับชีวิตการเมือง ศตวรรษของการเมืองไทยยุคการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ระบอบรัฐธรรมนูญทหารกับปัญหาการพัฒนา ส่งท้าย "สู่" ประชาธิปไตยครึ่งใบ ปัจฉิมลิขิต ว่าด้วย "ปฏิรูปการเมือง" และปัจฉิมลิขิต 2 ว่าด้วยหลุมพรางประชาธิปไตย