ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน

หมวด : 340 กฎหมาย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : บทศึกษาเรื่องนี้เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งรายงานวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างจำกัดอยู่ในปัญหาเฉพาะด้าน เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะสิทธิของสตรีไทย