ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-พม่า-กะเหรี่ยง

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ฐานที่มั่นและกองกำลังของกะเหรี่ยงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยใกล้ชายแดนด้านตะวันตกของไทย... รบ.ไทยก็ดำเนินนโนบายเน้นความมั่นคงด้านการป้องกันชายแดนด้านตะวันตก หรือนโยบายกันกระทบ รบ.ทหารพม่ากำหนดยุทธศาสตร์ให้ชาวกระเหรี่ยงหรือกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) เป็นศัตรูอันดับหนึ่งที่รัฐบาลต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด เพราะ KNU มีศักยภาพทางทหารสูง และเป็นแกนนำสำคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งพม่า (DAB) และด้วยเหตุที่รัฐกะเหรี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 4 ประเทศ คือไทย จีน พม่า และลาว... ชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงจึงเป็น "ตัวแปร" สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปัจจุบันและอนาคต