ข้อมูล eBook

ชื่อ: จาก ฮารอมัยน์ สู่ อุษาคเนย์ อิสลามาภิวัตน์ถาบันการศึกษาอิสลามต้นศตวรรษที่ 20

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กระแสอภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม อิสลามาภิวัฒน์ (Islamization) บางตำราใช้คำว่าอิสลามานุวัติ หรือกระบวนการทำให้เป็นอิสลามที่เข้ามาอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจการค้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 - 14 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนโฉมหน้าภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า ของโลก เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของภูมิภาคจากเดิมที่รับอิทธิพลจากระแสภารตภิวัฒน์ (Indianization) ผ่านทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ ในภาคพื้นสมุทรและคาบสมุทรมลายู เปลี่ยนรูปแบบรัฐโบราณจากรัฐจารีตที่ยึดโลกทัศน์ศูนย์กลางจักรวาลแบบเขาพระสุเมรุให้เป็นรัฐเมืองท่า เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การค้าของโลก และสำคัญสามารถเปลี่ยนความเชื่อของผู้คนแทบคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซียและบนเกาะมินดาเนา