ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]



เนื้อหาย่อ : จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : นักศึกษาและประชาธิปไตย การช่วยเหลือของอเมริกันทำลายระบบสังคมไทย ระบบการเมืองในสิบสองปันนา โครงการเจ้าพระยา เชียงใหม่และการรวมอำนาจที่ศูนย์กลาง