ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

อาเซียนศึกษา

หมวด : -
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบจากเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน