ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความฝันของพัดลม

หมวดหลัก: เด็ก-เยาวชน-การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างจินตนาการของหัวใจดวงน้อย ให้กว้างไกลด้วยการจำลองสิ่งของที่มีอยู่ทั่วไป ให้กลับมีชีวิตขึ้นมา มีความรู้สึก ดีใจ เสียใจ หวาดกลัว เหมือนกับน้องๆ หนูๆ ทั้งยังปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจทีละน้อย