ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Chris (ภาษาอักฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว)

หมวดหลัก: 400 ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 1,000 คำ ที่หลายคนมักพูดผิดระดับชาติ โดยคุณจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตามที่ครูคริสสอน เป็นเคล็ดไม่ลับในการพูด ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องซึ่งได้ถ่ายทอดไว้อย่างดีแล้วในหนังสือเล่มนี้