ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 2

หมวดหลัก: 400 ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้ให้การเรียนรู้สนทนาที่ใช้คำศัพท์พื้นฐาน คำศัพท์ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเบื้อต้น ในการสนทนาด้านการประกอบวิชาชีพ