ข้อมูล eBook

ชื่อ: 500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

เรียนรู้อักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูงสุดบนเครือข่ายอินเตอร์เนต 500 อันดับแรก พร้อมเสียงอ่านพินอิน ความหมายประจำคำ รูปแบบ ไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยค และตัวอย่างบทสนทนาจากการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมจีนในหลากหลายสถานการณ์