ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง)

หมวดหลัก: หนังสือรอจัดหมวด 2/65

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

คำช่วยมีตั้งเยอะ จะเลือกใช้ตัวไหนดีนะ ทำไมพูดแบบนี้ แล้วคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจล่ะ คำช่วยตัวนี้กับคำช่วยตัวนี้ ต่างกันยังไง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามแบบนี้ อ่าน