ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คำช่วย ช่วยด้วย ! (ฉบับปรับปรุง)

หมวด : 495.6 ภาษาญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : คำช่วยมีตั้งเยอะ จะเลือกใช้ตัวไหนดีนะ ทำไมพูดแบบนี้ แล้วคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจล่ะ คำช่วยตัวนี้กับคำช่วยตัวนี้ ต่างกันยังไง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามแบบนี้ อ่าน