ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ขีดเส้นเล่นจำนวน

หมวด : วรรณกรรมเยาวชน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ สอนให้เด็กรู้จัก จำนวนนับ เส้น รูปเรขาคณิต สี รูปร่าง ความเหมือนความต่าง ทักษะทางภาษา และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมร่วมกับลูกน้อยไปพร้อมๆ กัน