ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขีดเส้นเล่นจำนวน

หมวดหลัก: เด็ก-เยาวชน-การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ สอนให้เด็กรู้จัก จำนวนนับ เส้น รูปเรขาคณิต สี รูปร่าง ความเหมือนความต่าง ทักษะทางภาษา และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมร่วมกับลูกน้อยไปพร้อมๆ กัน