ข้อมูล eBook

ชื่อ: การ์ตูนชุด คณิตคิดสนุก

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูน ชุด "คณิตคิดสนุก" เรื่องที่ 1 นักทายใจ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือส่งเสริมการอ่านคณิตศาสตร์ที่กรมวิชาการจัดทำขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และรักกรอ่าน