ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตัวเบียน

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แมลงตัวเบียน เป็นแมลงที่มีช่วงระยะตัวอ่อน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาศัยและหากินอยู่ภายนอกหรือภายในตัวเหยื่อ เพื่อ การเจริญเติบโตอยู่จนครบวงจรชีวิตของพวกมัน ทำให้เหยื่ออ่อนแอและตายในที่สุด