ข้อมูล eBook

ชื่อ: BARRIERS AND BRIDGES

หมวดหลัก: 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

The result of a three-year project involving a combination of prominent ecologists and social scientists, Barriers and Bridges to the Renewal of Ecosystems and Institutions reviews a series of regional examples in its broad-ranging exploration of two key questions: Do institutions learn? and How do ecosystems respond to management actions? The book is a continuation of a series on adaptive environmental management.
ผลของโครงการในปีที่สามที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันของนักนิเวศวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ทางสังคม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ แต่มีความคิดเห็นในระดับภูมิภาค และในการสำรวจในวงกว้างที่แตกต่างกัน และไม่ตอบสนองต่อระบบนิเวศ เพราะมีการดำเนินการจัดการที่แตกต่างกันนั่นเอง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความต่อเนื่องของชุดการจัดการสิ่งแวดล้อมการปรับตัว