ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟิสิกส์การ์ตูน(ฉบับสมบูรณ์)

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณจะเป็นคนที่เพื่อนๆ ทึ่ง เพราะอธิบายกฎของฟิสิกส์ได้อย่างสบายๆ ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ฟิสิกส์จะไม่ใช่ยาขมอีกต่อไป ทำความเข้าใจกันตั้งแต่พื้นฐาน ไปกับวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ในรูปแบบการ์ตูนสนุกสนาน เรียนอย่างไม่รู้ตัว เข้าใจหลักกลศาสตร์ พลังงานไฟฟ้า สภาวะสนามแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วง กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน อย่างง่ายดาย เพลินจนลืมว่ากำลังอ่านหนังสือวิชาการ