ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหัศจรรย์...หยกล้ำค่า

หมวดหลัก: 200 ศาสนา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"มหัศจรรย์...หยกล้ำค่า" เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้จัก "หยก" ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงหลักพื้นฐานในการพิจารณาหยกเพื่อให้ได้หยกแท้ ที่สำคัญคุณจะได้รู้จักประติมากรรมพุทธรูป ที่ถูกบรรจงสร้างสรรค์จากหยกที่สวยงามและทรงคุณค่ายิ่งในประเทศไทย ถือเป็นการสร้างตัวแทนพระพุทธเจ้าให้ทุกคนได้สักการบูชา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป