ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปลูกไม้ผลในรั้วบ้าน

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาเป็นการว่าด้วยไม้ผลชนิดต่างๆ ที่สามารถนำมาปลูกไว้ในบ้าน เพื่อกินผลของมัน การดูแลรักษาไม้ผล และการเก็บเกี่ยวเก็บ ฯลฯ