ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

หมวด : 610 แพทยศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เรื่อง "คู่มือประชาชน เรื่องไข้หวัดใหญ่" จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข เอกสารฉบับนี้จัดทำในรูปแบบที่มีโครงสร้างอย่างดี ประกอบด้วยข้อความสั้นๆ กระชับๆ เด็กๆ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะอ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ