ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่อง "คู่มือประชาชน เรื่องไข้หวัดใหญ่" จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับนี้จัดทำในรูปแบบที่มีโครงสร้างอย่างดี ประกอบด้วยข้อความสั้นๆ กระชับๆ เด็กๆ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะอ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ