ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ

ผู้แต่ง: นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ เป็นหนังสือเพื่อการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เริ่มจากการปฏิรูปจิตเพื่อเปลี่ยนภาพในจินตนาการที่มีอยู่ใน 'จิตใต้สำนึก' ให้เป็นภาพที่มีพลังในการบำบัดโรค จนก่อให้เกิดการปฏิรูปกาย