ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่

หมวด : 840 วรรณคดีฝรั่งเศส และวรรณคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เป็นหนังสือที่แปลจากเรื่อง The French Novel : from Gide to Camus เป็นการศึกษาเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับนวนิยายฝรั่งเศลในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีแรก ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้แต่งได้แสดงให้เห็นว่าช่วงครึ่งแรกของศตวรรษนี้นับเป็น ยุคแห่งนวนิยาย