ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกนึกสบาย

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“ความฝันของฉันมันมีมากมายเสียเหลือเกิน มีอยู่หลายอย่างที่ฉันได้เริ่มต้นปลูกเมล็ดของความฝันเอาไว้ แต่ฉันก็ลืมรดน้ำ ฉันลืมใส่ปุ๋ย ต้นอ่อนของความฝันที่ฉันมีจึงเหี่ยวเฉา ความฝันของฉันจึงแคระแกร็นอยู่อย่างนี้ แต่มันก็จะไม่มีอีกแล้วล่ะ เพราะฉัน รู้แล้วว่าวันนี้เราควรจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มีชีวาได้อย่างไร จงอยู่อย่างมีความฝันและจงหวังว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในสักวันนึง แล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากแค่ไหน”
(จากบทความ “ค้นหาความฝัน”)