ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูก...ผู้ให้กำเนิดคำว่า...แม่

หมวดหลัก: 800 วรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกจากแม่ที่เขียนถึงลูก แต่ไม่ใช่บันทึกแบบธรรมดาทั่วไป และหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกเท่านั้น หากแต่เป็นการสอนให้ลูกมีมุมมองในการใช้ชีวิตในแบบที่ง่ายและงาม มันคือถ้อยคำจากหัวใจของผู้หญิงที่มีต่อมนุษย์ที่เธอเรียกว่า "ลูก" ที่เชื่อเหลือเกินว่า มันตรงกันกับหัวใจของผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่า "แม่" ทุกคนด้วย ...พบกับหนังสือดีๆ ที่คุณสามารถนำไปมอบให้เป็นของขวัญวันแม่ และอ่านให้รู้สึกถึงความรักของแม่มากขึ้นในเล่มนี้ค่ะ