ข้อมูล eBook

ชื่อ: พงศาวดารจีน ตั้งฮั่น

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พงศาวดารจีนเรื่อง "ตั้งฮั่น" นี้ อยู่ในระหว่าง "ไซ่ฮั่น" กับเรื่อง "สามก๊ก" ไซ่ฮั่น...แปลว่า ฮั่นตะวันตก ขณะที่ ตั้งฮั่น...แปลว่า ฮั่นตะวันออก นับเป็นพงศาวดารจีนหรือเรื่องราวของจีนที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น โดยไซ่ฮั่นนั้น ดำเนินเรื่องตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ๋น กระทั่งเข้าสู่ช่วงแรกของการก่อตั้งราชวงค์ฮั่น ขณะที่เรื่อง ตั้งฮั่น นั้นเริ่มตั้งแต่อองมังครองราชสมบัติ ถึงพระเจ้าฮั่นเหี้ยนเต้ รวมสิบสองพระองค์ ซึ่งเมื่ออ่านเรื่อง ตั้งฮั่น จบลงแล้วจะสามารถเห็นและเข้าใจในปรากฏการณ์ที่จะเกิดต่อมาในสมัยหรือในพงศาวดารจีนเรื่อง สามก๊ก ต่อไปได้อย่างดียิ่ง