ข้อมูล eBook

ชื่อ: ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบัับภาคอีสาน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดทำหนังสือ “ท่องเที่ยวพระอารามหลวง” ในรูปแบบสารคดีเชิงการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆ สำหรับเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวพระอารามในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด รวม 34 พระอารามหลวง