ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนกลาง (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การ์ตูนความรู้แสนสนุกเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอธุธยาตอนกลาง ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่ง เพราะสยามได้สูญสิ้นเอกราช สมเด็จพระมหาธรรมราชทรงปกครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของพม่า ส่วนสมเด็จพระนเรศวรรัชทายาทก็ถูกส่งตัวไปหงสาวดีตั้งแต่ยังเด็กในฐานะลูกเชลย วันเวลาในหงสาวดีได้เพาะบ่มรัชทายาทองค์น้อยให้กล้าแกร่งทั้งในเชิงการต่อสู้ จนกระทั่งเมื่อได้เวลาอันเหมาะสม พระองค์ก็กลับมากอบกู้เอกราชกลับคืนให้สยามได้สำเร็จ