ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนปลาย (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การ์ตูนความรู้แสนสนุกเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอธุธยาตอนปลาย ช่วงเวลาที่มีสีสันฉูดฉาดและหม่นหมองในเวลาเดียวกัน รัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ถือเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู โดยเฉพาะการค้าขายกับต่างประเทศ และการฑูตที่ราชฑูตของกรุงศรีอยุธยาข้ามน้ำข้ามทะเลไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของประเทศฝรั่งเศส เมื้อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ก็มียุคโลดโผนของพระเจ้าเสือ มีช่วงเวลาที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงในสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2303 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพม่าและพม่าได้เข้าสู่ยุคการปกครองของราชวงศ์ลองพญา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือบุกตีกรุงศรีอยุธยา ด้วยความอ่อนแอและความไม่สามัคคีกันภายในชาติ อาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีมากว่า 417 ปี ก็ถึงเวลาแห่งการล่มสลายลง