ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนต้น (ฉบับการ์ตูน)

หมวด : อนิเมะ+การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมโทรมของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรทางตอนใต้อย่างอยุธยากลับสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ก็สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี แต่ราชววงศ์อู่ทองก็มีอันต้องสูญสิ้นลงเพียงแค่สามรัชกาลเท่านั้น เนื่องจากความเข้มแข็งของราชวงศ์สุวรรณภูมิที่ขึ้นมาแทนที่ หนังสือการ์ตูนเล่มนี้จะบอกเล่าความเป็นไปของบ้านเมืองสมัยนั้น และลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก็ตั้งกรุงศรีอยุธยา ไปจนถึงช่วงเวลาที่เมืองหลวงแห่งนี้ดับแสงลงในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราช กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์สุพรรณภูมิ ในแง่มุมที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน