ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผ่าบัลลังก์จักรพรรดิโสมแดง

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ เล่าเรื่องเบื้องหลังของสังคมเกาหลีเหนือภายใต้การนำของ “ตระกูลคิม” ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องใจหายใจคว่ำมาตลอด