ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรแมนติกไม่เลือกที่

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับเรื่องเล่าของคนเดินทางที่ชวนสัมผัสความงามและความจริง ของแหล่งท่องเที่ยวในไทยด้วยสำนวนอันละเอียดละไม เปี่ยมด้วยลีลาและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยไม่ทิ้งความแม่นยำของข้อมูล และการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้นักเดินทางโดยมีตัวละครชีวิตจริงโลดเต้นอยู่ในงานเขียน เป็นความงามในทัศนะที่พ้องกันโดยไม่ได้นัดหมายว่า ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นด้วยตา แต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ ทั้งวิถีชีวิต มิตรภาพ ธรรมชาติ ศรัทธา เรื่องราวเบื้องหลัง และบางความหมายที่ชวนให้ค้นหา