ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพี่ ในพระราชหฤทัย สามดวงใจแห่งความผูกพัน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่จะทำให้คุณได้ หยั่งภาพแห่งความรักความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ลงในหัวใจ “พระพี่ในพระราชหฤทัย สามดวงใจแห่งความผูกพัน” เป็นภาพแห่งสายใยสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องราชสกุลมหิดลที่ประทับอยู่ในหัวใจ พสกนิกรไทยไม่รู้ลืม “รำลึก 2 ปี เสด็จสู่สวรรคาลัย” ในรูปแบบหนังสือเล่ม ที่บรรจุไปด้วยภาพและเนื้อหาที่เล่าถึงภาพแห่งวันวารของความสุขในวัยเยาว์ ความรื่นรมย์ ความผันแปร เมื่อยังครั้งทรงประทับในวังสระประทุม