ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระเจ้าตาก สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระเจ้าตาก สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร นำเสนอแบบ “บทความเชิงสารคดี” ซึ่งรวบรวมข้อมูล และร่องรอยประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องเล่า เพลงร้องเรือ นิทานคำกลอน ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชาวบ้านที่ถูกนักวิชาการละเลยไป เป็นเรื่องที่ท้าทายประวัติศาสตร์ ซึ่งชาวบ้านแถบนครศรีธรรมราช และแถบเขาขุนพนม ล้วนเชื่อกันว่า พระเจ้าตากฯ มิได้ทรงมีสติวิปลาสแต่อย่างใด แต่ได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ตราบวาระสุดท้าย