ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฮอยอันหวานเย็น

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึงการบันทึกการเดินทางของนักเขียนโรแมนติกปนช่างฝัน ที่ถ่ายทอดความสุข สนุก เมื่อครั้งเดินทางไปเยือน "ฮอยอัน"