ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ฮอยอันหวานเย็น

หมวด : 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : กล่าวถึงการบันทึกการเดินทางของนักเขียนโรแมนติกปนช่างฝัน ที่ถ่ายทอดความสุข สนุก เมื่อครั้งเดินทางไปเยือน "ฮอยอัน"