ข้อมูล eBook

ชื่อ: หมอเทวดา ผู้รักษามะเร็งรอด

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับเรื่องราวของหมอผู้จุดประกายให้เหล่าคนไข้โรคมะเร็งมีความหวังกันอีกครั้ง เพราะมะเร็งในสายตาท่านกลับรักษาให้หายได้ หรือแม้กระทั่งยืดชีวิตให้แข็งแรงได้อีกหลายปี เรื่องจริงของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ ผสมผสานกับสมุนไพรไทยจนหายจากโรคร้ายได้